Πολιτική προσωπικών δεδομένων

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και τις online υπηρεσίες μας. Η προστασία των δεδομένων των πελατών / επισκεπτών / χρηστών και η χρήση τους μόνο με τον τρόπο που περιμένουν οι πελάτες / επισκέπτες / χρήστες από εμάς είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Έτσι, η ακόλουθη πολιτική έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτή την επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”) και άλλους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος ΕΥΡΗΚΑ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και συνεπώς είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που αναλύεται παρακάτω.

1.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Για Ελλάδα:

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα Διμήνι Μαγνησίας ,Οδός 7, Ο.Τ. 17Α της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, και αριθμό ΓΕΜΗ 50676744000, Τηλέφωνο: +30 24210 95056

e-mail: [email protected].

Για Κύπρο:

ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ. Αγίας Φυλάξεως 234, Τ.Θ. 50470, 3605 Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ.:+35725831000, e-mail: [email protected]

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και / ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας θα καταγραφεί. Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, οι σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μπορεί επίσης να καταγραφούν.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία βασίζεται νόμιμα σε έννομο συμφέρον, καθώς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο αν μας τα χορηγήσετε από δική σας πρωτοβουλία, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, μιας έρευνας, μιας ηλεκτρονικής αίτησης ή για ηλεκτρονική αγορά (εκτέλεση σύμβασης).

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας παρέχονται κατά την εγγραφή σας προστατεύονται επαρκώς. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, κρυπτογράφηση, έλεγχο πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων, εσωτερικό έλεγχο κ.λπ.

2.2. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας [ http://www.eureka.com.gr/el/content/επικοινωνία ] για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε αίτημα. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου επικοινωνίας αποτελεί ενέργεια με την οποία δώσατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων.

2.5. COOKIES

Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε “cookies” σε διάφορες σελίδες. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή τις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε ξεχωριστά για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε συγκεκριμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή και γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα [link στην Πολιτική Cookies] της “Πολιτικής Cookies”.

2.6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διεθνή μεταφορά δεδομένων ή αντίγραφο αυτών, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.

2.7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας αποθηκεύονται μόνο μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν. Εφόσον πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι διατήρησης βάσει εμπορικού και φορολογικού νόμου, η περίοδος αποθήκευσης υπόκειται στην νομοθεσία της κάθε χώρας του Ομίλου.

Επιπλέον, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματικής ενέργειας).

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:

  • Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων.
  • Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  • Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.
  • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.
  • Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων.
  • Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την εν προκειμένω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Για Ελλάδα: ([email protected], www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628), Για Κύπρο: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/2FBD2ACD407DEFE8C22582B9002E7019 , και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.