Πολιτική Cookies!


1. Πληροφορίες

Όπως συμβαίνει και στους περισσότερους δικτυακούς τόπους, έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.
Τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν μια σειρά ανώνυμων πληροφοριών, όπως, π.χ., τις προτιμήσεις/ ενδιαφέροντα του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά το συγκεκριμένο ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν προσδιορίζουν το επισκέπτη σε προσωπικό επίπεδο, αλλά περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, τη σύνδεση στο διαδίκτυο, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες και το χρόνο περιήγησης στο διαδίκτυο και την τοποθεσία του επισκέπτη.
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος περιήγησής του.
Ακόμη και σε περίπτωση εξαίρεσης, ο επισκέπτης θα εξακολουθεί να λαμβάνει διαφημίσεις, χωρίς όμως πλέον να πρόκειται για διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά του.

 

2. Χρήση cookies στον ιστότοπό μας

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να δημιουργηθούν τα ακόλουθα είδη cookies:
• Cookies Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, π.χ. ποιες είναι οι σελίδες που επισκέπτονται πιο συχνά, πότε και πού εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων κτλ. Πρόκειται δηλαδή για συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη και προορίζονται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.
• Cookies Λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να αποθηκεύει τις επιλογές του επισκέπτη, π.χ. όνομα χρήστη, περιοχή κτλ, προκειμένου να προσφέρονται βελτιστοποιημένες λειτουργίες. Πρόκειται και πάλι για ανώνυμες πληροφορίες, που δε συνδέονται με παρακολούθηση της δραστηριότητας του επισκέπτη σε άλλους ιστότοπους.
• Cookies Στόχευσης
Τα cookies στόχευσης εξυπηρετούν στην παρουσίαση περιεχομένου, που συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Σχετίζονται με την προβολή ή τον περιορισμό προβολής στοχευμένης διαφήμισης και προσφορών, καθώς και με μετρήσεις αποτελεσματικότητας διαφημιστικών καμπανιών.

 

3. Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε είδους αλλαγές και επιμέρους διορθώσεις στην παρούσα νομική δήλωση. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είστε ενήμεροι για κάθε σχετική πληροφορία.
Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε την 03/03/2016

 

© 2016 www.eurekababy.gr/. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.